Vítejte na stránkách výzkumného a vzdělávacího projektu - Muslimové očima českých školáků.

Muslimové jsou v České republice co do počtu takřka zanedbatelnou skupinou, přesto však vzbuzují značné emoce. V televizních zprávách, novinách a internetových diskuzích se témata spojená s muslimy či islámem objevují takřka denně, v rámci výuky ale žáci toto téma probírají povětšinou jen velmi okrajově a nejsou tím pádem schopni informace podávané médii kriticky hodnotit. Tento stav vede k přejímání a následnému upevňování předsudků a stereotypů, které jsou podpořeny i latentní islamofobií, která se v české společnosti, podle slov helsinského výboru, vyskytuje. Česká muslimská komunita je velmi malá a jak mladá generace, tak ani jejich rodiče proto nemají možnost konfrontovat stereotypy s osobní zkušeností. Rádi bychom tímto projektem přispěli ke zlepšení tohoto stavu. Poskytujeme informace, za jejichž faktickou správností stojí nejen autoři, ale i přední čeští odborníci na islám, kteří všechny publikované texty kontrolují, komentují a opravují nedostatky. Kromě toho nabízíme školám workshopy a další programy a i pro širokou veřejnost připravujeme akce, během nichž budou mít možnost se setkat s muslimy, poznat je a teprve poté si utvořit názor.

04-023-foto-a-pajer-

„Projekt je podle mého názoru velmi přínosný a kvalitně zpracovaný. Přítomnost islámu v Evropě představuje velmi živou tematiku, která se nás bude velmi pravděpodobně týkat stále více a více. Česká společnost má navíc sklony k uniformitě, a z toho důvodu je nutné všemi prostředky podporovat boj se strachem a předsudky, rozvíjet toleranci k různosti a podporovat kritické myšlení.“


Ředitel / Orientální ústav Akademie věd ČR

anna_logo     insaan_logo      MK_logo    use_logo        evropska_komise_logo    Tygrtisk_logo_pruhledne