Vítejte na stránkách výzkumného a vzdělávacího projektu - Muslimove.cz.

Muslimové jsou v České republice co do počtu takřka zanedbatelnou skupinou, přesto však vzbuzují značné emoce. V televizních zprávách, novinách a internetových diskuzích se témata spojená s muslimy či islámem objevují takřka denně, v rámci výuky ale žáci toto téma probírají povětšinou jen velmi okrajově a nejsou tím pádem schopni informace podávané médii kriticky hodnotit. Tento stav vede k přejímání a následnému upevňování předsudků a stereotypů, které jsou podpořeny i latentní islamofobií, která se v české společnosti, podle slov helsinského výboru, vyskytuje. Česká muslimská komunita je velmi malá a jak mladá generace, tak ani jejich rodiče proto nemají možnost konfrontovat stereotypy s osobní zkušeností. Rádi bychom tímto projektem přispěli ke zlepšení tohoto stavu. Poskytujeme informace, za jejichž faktickou správností stojí nejen autoři, ale i přední čeští odborníci na islám, kteří všechny publikované texty kontrolují, komentují a opravují nedostatky. Kromě toho nabízíme školám workshopy a další programy a i pro širokou veřejnost připravujeme akce, během nichž budou mít možnost se setkat s muslimy, poznat je a teprve poté si utvořit názor.

7218220674_2c7835bac3

„Projekt na mě udělal velmi dobrý dojem. Je výborně připraven a důkladně promyšlen po všech stránkách. Organizátoři mají nejen dobře zmapovány všechny okolnosti související s projektem, ale také dbají na obsahovou správnost a účelnost doprovodných textů.“


Vědecký pracovník / Ústav Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

anna_logo     insaan_logo      MK_logo    use_logo        evropska_komise_logo    Tygrtisk_logo_pruhledne