Vítejte na stránkách výzkumného a vzdělávacího projektu - Muslimové očima českých školáků.

Muslimové jsou v České republice co do počtu takřka zanedbatelnou skupinou, přesto však vzbuzují značné emoce. V televizních zprávách, novinách a internetových diskuzích se témata spojená s muslimy či islámem objevují takřka denně, v rámci výuky ale žáci toto téma probírají povětšinou jen velmi okrajově a nejsou tím pádem schopni informace podávané médii kriticky hodnotit. Tento stav vede k přejímání a následnému upevňování předsudků a stereotypů, které jsou podpořeny i latentní islamofobií, která se v české společnosti, podle slov helsinského výboru, vyskytuje. Česká muslimská komunita je velmi malá a jak mladá generace, tak ani jejich rodiče proto nemají možnost konfrontovat stereotypy s osobní zkušeností. Rádi bychom tímto projektem přispěli ke zlepšení tohoto stavu. Poskytujeme informace, za jejichž faktickou správností stojí nejen autoři, ale i přední čeští odborníci na islám, kteří všechny publikované texty kontrolují, komentují a opravují nedostatky. Kromě toho nabízíme školám workshopy a další programy a i pro širokou veřejnost připravujeme akce, během nichž budou mít možnost se setkat s muslimy, poznat je a teprve poté si utvořit názor.

clanek_lidove_noviny

„Co je to burka a proč ji muslimské ženy nosí nebo co opravdu stojí v Koránu o svaté válce. Třeba i to chtějí tuzemským žákům vysvětlovat lidé z iniciativy Muslimové očima českých školáků. Nabízejí školám workshopy nebo přednášky. Chtějí tak mimo jiné vyvrátit mýty a stereotypy, jež se s tímto náboženství pojí. Lektorky, které dětem přiblíží život muslimů například formou her, přijdou do škol zdarma.“

 


Lidové noviny

anna_logo     insaan_logo      MK_logo    use_logo        evropska_komise_logo    Tygrtisk_logo_pruhledne